Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ReBalans B.V. verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van ReBalans BV, of om een andere reden persoonsgegevens aan ReBalans BV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

ReBalans B.V. , Juliana van Stolberglaan 294, 2595 CP te Den Haag

KVK nummer:81158114, te bereikbaar via info@rebalans.nl of 070-212 95 49

 

Daartoe heeft ReBalans BV een verwerkersovereenkomst afgesloten met:

OnlineAfspraken.nl gevestigd te Utrecht, Savannahweg 8, 3542 AW, Contactpersoon Verwerker Raymond Frohwein, raymondfrohwein@onlineafspraken.nl, 030-2412042.

 

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

ReBalans BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens, eventueel postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

ReBalans BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u zich hiervoor heeft aangemeld
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling

 

 1. Bewaartermijnen

ReBalans BV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ReBalans BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rebalans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ReBalans BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Afmelding e-mail berichtgeving

ReBalans BV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor de mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

ReBalans BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken de plugin Jetpack welke de volgende technieken gebruikt:

Activity
This feature only records activities of a site’s registered users, and the retention duration of activity data will depend on the site’s plan and activity type.

Data Used: To deliver this functionality and record activities around site management, the following information is captured: user email address, user role, user login, user display name, WordPress.com and local user IDs, the activity to be recorded, the WordPress.com-connected site ID of the site on which the activity takes place, the site’s Jetpack version, and the timestamp of the activity. Some activities may also include the actor’s IP address (login attempts, for example) and user agent.

Activity Tracked: Login attempts/actions, post and page update and publish actions, comment/pingback submission and management actions, plugin and theme management actions, widget updates, user management actions, and the modification of other various site settings and options. Retention duration of activity data depends on the site’s plan and activity type. See the complete list of currently-recorded activities (along with retention information).

Data Synced (?): Successful and failed login attempts, which will include the actor’s IP address and user agent.

Contact Form
Data Used: If Akismet is enabled on the site, the contact form submission data — IP address, user agent, name, email address, website, and message — is submitted to the Akismet service (also owned by Automattic) for the sole purpose of spam checking. The actual submission data is stored in the database of the site on which it was submitted and is emailed directly to the owner of the form (i.e. the site author who published the page on which the contact form resides). This email will include the submitter’s IP address, timestamp, name, email address, website, and message.

Data Synced (?): Post and post meta data associated with a user’s contact form submission. If Akismet is enabled on the site, the IP address and user agent originally submitted with the comment are synced, as well, as they are stored in post meta.

Sharing
Data Used: When sharing content via email (this option is only available if Akismet is active on the site), the following information is used: sharing party’s name and email address (if the user is logged in, this information will be pulled directly from their account), IP address (for spam checking), user agent (for spam checking), and email body/content. This content will be sent to Akismet (also owned by Automattic) so that a spam check can be performed. Additionally, if reCAPTCHA (by Google) is enabled by the site owner, the sharing party’s IP address will be shared with that service. You can find Google’s privacy policy here.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ReBalans BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rebalans.nl